Remont wind w budynku Pawilonu

REMONT WIND W BUDYNKU PAWILONU GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZEGO PRZY PLAC KUŹNICE 1 W NOWYM SĄCZU

Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego nr 672/16 z dnia 5 maja 2016 r. z późn. zmianami Szpital otrzymał dofinansowanie ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych łączną kwotę w wysokości 217 777,84 złotych na realizację zadania pn:
 
„Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem istniejących szybów dźwigowych pod kątem wymiany – demontażu istniejących i montażu nowych dwóch dźwigów szpitalnych w budynku Oddziału Ginekologiczno – Położniczego”.
Całkowita wartość zadania wynosi: 441 939, 00 złotych.
Zakres robót budowlanych obejmował wykonanie robót budowlanych związanych z remontem istniejących szybów dźwigowych pod kątem wymiany (tj. demontażu istniejących i montażu nowych) dźwigów szpitalnych w budynku Pawilonu Ginekologiczno – Położniczego Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu tj:
– demontaż dźwigów osobowych szpitalnych,
– montaż nowych dźwigów w te same miejsca (w istniejących szybach windowych wszystkie
   elementy konstrukcyjne pozostają bez zmian i spełniają warunki do montażu nowych urządzeń),
– remont szybów dźwigowych (tynkowanie, malowanie, roboty instalacyjne),
– roboty wykończeniowe,
– przeprowadzenie czynności odbiorowych.
Termin wykonania zadania to 30 wrzesień 2016 r.

Related Posts