Remont wind w budynku Chirurgicznym skrzydło „C” Szpitala

Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego nr 551/18 z dnia 3 kwietnia 2018 r. z późn. zmianami Szpital otrzymał dofinansowanie ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 107 885,00 złotych na realizację zadania pn:

„Modernizacja szybu i wymiana dźwigu szpitalnego w budynku Chirurgicznym skrzydło „C” na podstawie zgłoszenia prac budowlanych do Wydziału Architektury z dnia 8 listopada 2016 r.”

Całkowita wartość zadania wynosi: 299 751, 00 złotych.

Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z remontem istniejących szybów dźwigowych pod kątem wymiany (tj. demontażu istniejących i montażu nowych) dźwigów szpitalnych w budynku Chirurgicznym „C” Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu tj:
– demontaż dźwigów osobowych szpitalnych,
– montaż nowych dźwigów w te same miejsca (w istniejących szybach windowych wszystkie
   elementy konstrukcyjne pozostają bez zmian i spełniają warunki do montażu nowych urządzeń),
– remont szybów dźwigowych (tynkowanie, malowanie, roboty instalacyjne),
– roboty wykończeniowe,
– przeprowadzenie czynności odbiorowych.
Termin wykonania zadania to 30 listopad 2018 r.

Related Posts