Remont kapliczki w Dąbrowej

„Rewitalizacja zabytkowej Kapliczki w Dąbrowej koło Nowego Sącza”

Szpital otrzymał dotację na realizację prac w ramach zadania publicznego pod nazwą „Ochrona Zabytków Małopolski”  w wyniku złożonego w 2013 r. wniosku o dofinansowanie powyższego projektu. Jednak większość kosztów stanowiły środki własne Szpitala.

W ramach remontu zostało naprawione pokrycie  dachu, odnowiona elewacja kapliczki wraz z podbitką dachową, a także odnowione ściany fundamentowe z kamienia. Również wnętrze kapliczki zostało odnowione.

Realizacja rewitalizacji zabytkowej Kapliczki w Dąbrowej koło Nowego Sącza wypełniła zalecenia pokontrolne wydane przez Wojewódzkiego Konserwatora zabytków i przyczyniła  się do powstrzymania postępu uszkodzeń tego zabytku i jego trwałe zachowanie.

Warto, też podkreślić, iż Kapliczka w Dąbrowej usytuowana jest na terenie zabytkowego, wpisanego do rejestru zabytków, ogrodu dworskiego z zabytkowym charakterystycznym układem o trzech wnętrzach (wnętrze zajazdu i dwa wnętrza ogrodowe ze stawem) oraz zabytkowym drzewostanem (najstarsze drzewa osiągają wiek 130 lat) i otuliną zieleni.

Remont kapliczki zakończył się we wrześniu 2014 r.

Related Posts