Propozycja współpracy w zakresie sterylizacji sprzętu

Informujemy o możliwości zawarcia od 1 stycznia 2019 r. współpracy w zakresie sterylizacji sprzętu. Posiadamy nowocześnie wyposażoną Centralną Sterylizatornię, która spełnia wymagania, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Sprzęt, w który wyposażono Centralną Sterylizatornię jest jednym z najnowszych znajdujących się na rynku europejskim, odpowiadającym obowiązującym przepisom. Centralna Sterylizatornia wyposażona została w myjnie (dezynfektor), myjkę ultradźwiękową oraz dwa aparaty parowe i formaldehydowe do sterylizacji narzędzi. Przygotowanie sprzętu do sterylizacji odbywa się w sposób w pełni zmechanizowany.

Oferujemy konkurencyjne ceny oraz gwarantujemy profesjonalną usługę przeprowadzoną przez wykwalifikowaną kadrę. Nasze wieloletnie doświadczenie sprawia, że doskonale rozumiemy potrzeby naszych klientów i troszczymy się o jak najwyższą jakość oferowanych usług. Współpraca odbywa się na podstawie umowy, której warunki ustalane są w sposób najdogodniejszy dla klienta. Dotyczy to w szczególności godzin odbioru, dostaw, sposobów pakowania oraz znakowania. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży pod numerem telefonu (18) 442 59 93.

Related Posts