W dniu 10 grudnia 2009 r. decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego projekt realizowany przez Szpital Specjalistyczny w Nowym Sączu pn. „Ośrodek Onkologiczny Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu wraz z przebudową pomieszczeń oraz zakupem wyposażenia dla potrzeb bloku operacyjnego” otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – Działanie 6.3 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego Schemat A: Ochrona zdrowia

Całkowita wartość Projektu:    42 956 310,68 zł
Dofinansowanie pochodzące ze środków dotacji rozwojowej:     24 870 881,44 zł

Okres realizacji Projektu: 25.04.2007r.- 31.01.2013r.

Related Posts