Oddział Neurologiczny – remont

W I kwartale 2014 r. w ramach Oddziału utworzono 5 łóżkową specjalistyczną salę, gdzie leczeni są pacjenci z udarami mózgu. Remont Oddziału oraz wyposażenie „sali udarowej” prawie w całości pokryte zostało ze środków własnych Szpitala. 12 000,00 zł pozyskane zostało z PZU, którą to kwotę przeznaczono na zakup 1 wysokospecjalistycznego łóżka.

Related Posts