Modernizacja Oddziału Chirurgii Ogólnej oraz Oddziału Internistyczno-Kardiologicznego

W styczniu 2014 r. została podpisana umowa z Województwem Małopolskim na realizację zadania pn: „Dostosowanie Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej oraz Oddziału Internistyczno – Kardiologicznego do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą”.

W ramach projektu zostały wyremontowane dwa oddziały szpitalne: Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej oraz Oddział Internistyczno-Kardiologiczny, które obecnie są w pełni dostosowane do przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. W ramach inwestycji zostały również zakupione nowe łóżka dla pacjentów, szafki przyłóżkowe oraz inny drobny sprzęt (wózki do przewożenia chorych, stoliki zabiegowe itp.). W dyżurkach oraz gabinetach zabiegowych są nowe meble wykonane z materiałów ułatwiających ich mycie i dezynfekcję. Dotacja Województwa Małopolskiego w realizacji zadania wyniosła 2 000 000,00 zł.

Related Posts