W dniu 2 kwietnia 2010 roku Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu złożył wniosek o dofinansowanie projektu pn.:

„Przebudowa lądowiska dla helikopterów przy Szpitalu Specjalistycznym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu”

w ramach Działania 12.1 – Rozwój Systemu Ratownictwa Medycznego w zakresie budowy i remontu lądowisk dla helikopterów służących dostępności do szpitalnych oddziałów ratunkowych i decyzją Ministra Zdrowia z dnia 4 marca 2011 r. otrzymał dofinansowanie.

Całkowita zakładana wartość projektu: 2 463 850,39 zł

Dofinansowanie 85% wartości inwestycji, tj. 2 094 272,83 zł,

pozostałe 15% czyli 369 577,56 zł Szpital musiał pokryć ze środków własnych.

Related Posts