Dostosowanie apteki i wyposażenie centralnej sterylizacji

DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ  APTEKI SZPITALNEJ ORAZ WYPOSAŻENIE  CENTRALNEJ STERYLIZACJI

W dn. 11.04.2013 r. została podpisana umowa o dofinansowanie z Województwa Małopolskiego realizacji inwestycyjnego pn.: „Dostosowanie pomieszczeń Apteki Szpitalnej do utworzenia Pracowni Cytostatyków oraz wyposażenie Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu”.
– w ramach inwestycji dotyczącej adaptacji pomieszczeń apteki szpitalnej do utworzenia Pracowni Cytostatyków została wykonana instalacja wentylacji, roboty budowlane, roboty elektryczne oraz instalacja wodno-kanalizacyjna.
– w ramach wyposażenia centralnej sterylizacji został zakupiony m. in. sterylizator parowy 9STU z elektryczną wytwornicą pary, sterylizator parowy 2 STU z elektryczną wytwornicą pary, sterylizator formaldehydowy przelotowy oraz myjnia dezynfektor 15-tacowa z suszarką.

Całkowity koszt realizacji zadania inwestycyjnego wyniósł 1 945 000 zł.
Dofinansowanie realizacji zadania z budżetu Województwa Małopolskiego wyniosło 1 900 000 zł, w tym na dostosowanie pomieszczeń Apteki – 400 000,00 zł; wyposażenie Centralnej Sterylizacji – 1 500 000,00 zł
Termin wykonania zadania to 30 październik 2013 r.

Related Posts