Dostawa sprzętu medycznego 1 x użytku – 60.18

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na

Ogłoszenie:

ogłoszenie o zam. 60.18

Zmiana ogłoszenia:

zmiana ogłoszenia o zam. III -60.18

zmiana ogłoszenia o zam. II – 60.18

zmiana ogłoszenia o zam. I – 60.18

Specyfikacja do przetargu:

sp_przetarg 60.18

Zapytania:

zp_przetarg 60.18-sprostowanie II – zmiana SIWZ III

zp_przetarg 60.18-sprostowanie

zp_przetarg 60.18-34

zp_przetarg 60.18-31

zp_przetarg 60.18-29

zp_przetarg 60.18-28

zp_przetarg 60.18-25

zp_przetarg 60.18-27

zp_przetarg 60.18-32

zp_przetarg 60.18-22

zp_przetarg 60.18-21

zp_przetarg 60.18-20

zp_przetarg 60.18-17

zp_przetarg 60.18-14

zp_przetarg 60.18-1

zp_przetarg 60.18-33

zp_przetarg 60.18-30

zp_przetarg 60.18-26

zp_przetarg 60.18-24

zp_przetarg 60.18-23

zp_przetarg 60.18-19

zp_przetarg 60.18-18

zp_przetarg 60.18-16

zp_przetarg 60.18-15

zp_przetarg 60.18-13

zp_przetarg 60.18-9

zp_przetarg 60.18-8

zp_przetarg 60.18-4

zp_przetarg 60.18-2

zp_przetarg 60.18-12

zp_przetarg 60.18-11

zp_przetarg 60.18-10

zp_przetarg 60.18-7

zp_przetarg 60.18-3

zp_przetarg 60.18-6

zp_przetarg 60.18-5

Protesty:

Uwagi:

załącznik nr 2 do protokołu 60,18 – inf. z otwarcia

załacznik nr 1 do protokołu – szacunk.60.18

zp_przetarg 60.18-sprostowanie II – zmiana SIWZ III

zmiana SIWZ – II – 60.18

sp_przetarg 60.18 – załącznik do zmiany SIWZ nr II

zmiana SIWZ – I – 60.18

Załączniki:

zalącznik nr 2 do SIWZ -formularz cenowy

załącznik nr 3 do SIWZ – JEDZ 60.18

załącznik nr 7 do SIWZ – umowa 60.18

Wyniki:

wynik II 60.18 – zad 18 i 80

wynik 60.18

unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie zad 18, 80

 

Related Posts