PRAKTYKI STUDENCKIE (lekarskie, fizjoterapia, farmacja)

Studenci oraz uczniowie szkół policealnych ubiegający się o możliwość odbywania praktyk
w tut. Szpitalu powinni zwrócić się z pisemnym wnioskiem do Dyrektora Szpitala zaakceptowanym uprzednio przez właściwego Lekarza Kierującego Oddziałem /kierownika komórki w której planuje zajęcia praktyczne co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem odbycia praktyki (podanie powinno zawierać proponowany termin praktyki, program praktyki i skierowanie z uczelni/szkoły).

Dyrektor Szpitala wydaje pisemną zgodę na podstawie, której student jest kierowany do odpowiedniej komórki organizacyjnej. W jednej komórce szpitala może jednocześnie odbywać praktyki 3 studentów.

Nie akceptuje się ustalania praktyk bezpośrednio z kierownikiem komórki organizacyjnej szpitala bez zgody Dyrektora.

Dodatkowe Informacje można uzyskać w Dziale Organizacji i Nadzoru

(wszystkie praktyki z wyłączeniem pielęgniarskich)

tel. 18 44 25 812, e-mail: organizacjainadzor@szpitalnowysacz.pl

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu w dniu 20.06.2017 roku dołączył do grona podmiotów zrzeszonych w Uniwersyteckiej Sieci Szpitali Szkolących. Na podstawie podpisanego porozumienia studenci i absolwenci CM UJ mogą odbywać praktyki i staże studenckie.

 

Wymagania wobec osób zainteresowanych odbywaniem praktyk

podanie o praktykę – wzór

 

UWAGA

Mając na względzie wysokie zagrożenie epidemiczne związane ze zwiększoną zapadalnością na choroby wirusowe, w tym niebezpieczeństwo zakażenia koronawirusem SARS CoV-2 informujemy, że wydana zgoda na odbycie praktyki w naszym Szpitalu może być w każdym czasie cofnięta bądź termin praktyki może ulec zmianie z przyczyn jw. Prosimy zatem o bieżące monitorowanie naszej strony internetowej https://szpitalnowysacz.pl/ zakładka „Praca” i dalej „Praktyki studenckie” gdzie zamieścimy ewentualny komunikat w tej sprawie.

 

Related Posts