Day

31 października, 2018
Informujemy o możliwości zawarcia od 1 stycznia 2019 r. współpracy w zakresie sterylizacji sprzętu. Posiadamy nowocześnie wyposażoną Centralną Sterylizatornię, która spełnia wymagania, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Sprzęt, w który wyposażono Centralną Sterylizatornię jest jednym z najnowszych znajdujących się na rynku europejskim, odpowiadającym obowiązującym przepisom....
Read More
Wybierz język
Kontrast
Wielkość czcionki