Day

22 października, 2018
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na Ogłoszenie: ogłoszenie o zam. 60.18 Zmiana ogłoszenia: zmiana ogłoszenia o zam. III -60.18 zmiana ogłoszenia o zam. II – 60.18 zmiana ogłoszenia o zam. I – 60.18 Specyfikacja do przetargu: sp_przetarg 60.18 Zapytania: zp_przetarg 60.18-sprostowanie II...
Read More
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy produktów leczniczych- immunoglobuliny. Ogłoszenie: ogłoszenie Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: specyfikacja 62-18 Zapytania: Protesty: Uwagi: Załączniki: Zał nr 2 do SIWZ-formularz cenowy zał nr 8 do SIWZ- projekt umowy Wyniki: unieważnienie postepowania    
Read More
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy endoprotez oraz materiałów zespalających Ogłoszenie: ogłoszenie 59-18 Zmiana ogłoszenia: Zmiana ogłoszenia 59-18 Zmiana ogłoszenia II Specyfikacja do przetargu: specyfikacja 59-18 Zapytania: zapytanie 1 zapytanie 2 zapytanie 3 Protesty: Uwagi: modyfikacja SIWZ zmiana SIWZ – II...
Read More