Day

2 października, 2018
DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ  APTEKI SZPITALNEJ ORAZ WYPOSAŻENIE  CENTRALNEJ STERYLIZACJI W dn. 11.04.2013 r. została podpisana umowa o dofinansowanie z Województwa Małopolskiego realizacji inwestycyjnego pn.: „Dostosowanie pomieszczeń Apteki Szpitalnej do utworzenia Pracowni Cytostatyków oraz wyposażenie Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu”. – w ramach inwestycji dotyczącej adaptacji pomieszczeń apteki szpitalnej do utworzenia Pracowni...
Read More
W dn. 29.06.2012 r. została podpisana umowa o dofinansowanie z Ministerstwem Zdrowia w ramach „Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych” zadania pn: „Poprawa działania systemu radioterapii onkologicznej w Polsce – doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii. W ramach umowy zakupiona będzie aparatura dla wyposażenia zakładu radioterapii, który uruchomiony zostanie przy Ośrodku Onkologicznym. Dofinansowanie obejmuje 85% kosztów realizacji...
Read More
W 2012 r. została zawarta umowa z Województwem Małopolskim na dofinansowanie zadania pn.: „Doposażenie Ośrodka Onkologicznego Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu”. W ramach zadania zakupiony został niezbędny sprzęt i aparatura medyczna dla nowo powstających oddziałów: – chirurgii onkologicznej; – ginekologii onkologicznej; – onkologii klinicznej; – hematologii; – radioterapii. Również w 2013 r....
Read More
W dniu 10 grudnia 2009 r. decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego projekt realizowany przez Szpital Specjalistyczny w Nowym Sączu pn. „Ośrodek Onkologiczny Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu wraz z przebudową pomieszczeń oraz zakupem wyposażenia dla potrzeb bloku operacyjnego” otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – Działanie 6.3 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców,...
Read More
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy produktów leczniczych- 58/18 Ogłoszenie: ogłoszenie Zmiana ogłoszenia: ogłoszenie- sprostowanie Specyfikacja do przetargu: specyfikacja 58-18 Zapytania: zapytanie nr 1 Protesty: Uwagi: zał do protokolu- otwarcie ofert Zał- otwarcie ofert-kwoty do protok Załączniki: zał nr 2- formularz...
Read More
Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu współuczestniczy w ogólnopolskiej kampanii promującej Honorowe Oddawanie Krwi organizowanej w ramach programu polityki zdrowotnej „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020”. Celem akcji jest zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zapotrzebowania na krew oraz zachęcenie Polaków do honorowego oddawania krwi. Bądź honorowy, sprawdź, jak...
Read More