Usługa transportu pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu karetka transportową z ratownikiem i karateką transportową bez ratownika 48/18

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18) 443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na usługę transportu pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu karetką transportową z ratownikiem i karateką transportową bez ratownika

Ogłoszenie:

Zmiana ogłoszenia:

Specyfikacja do przetargu:

Załączniki: