Dostawa szpitalnych wyrobów papierowych, formaldehydu i akcesoriów do sterylizacji 47/18

Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18) 443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie instalacji przeciwpożarowej oraz instalacji oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego w ramach projektu „Rozwój Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu poprzez poprawę standardu i jakości usług medycznych”.

Ogłoszenie:

Zmiana ogłoszenia:

Specyfikacja do przetargu:

Zapytania:

Uwagi:

Załączniki:

Wyniki: