„ Dostawa odczynników do elektroforezy z dzierżawą automatycznego systemu do elektroforezy oraz odczynników hematologicznych wraz z dzierżawą analizatorów 57/18