Dostawa mebli medycznych oraz pozostałego wyposażenia Oddziału Pediatrycznego Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu – 52/18

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę mebli medycznych oraz pozostałego wyposażenia Oddziału Pediatrycznego Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu – 52/18

Ogłoszenie:
ogłoszenie o zamówienieu 52.18
Zmiana ogłoszenia:

Specyfikacja do przetargu:
sp_przetarg 52.18
Zapytania:

zp_przetarg 52.18-12

zp_przetarg 52.18-13

zp_przetarg 52.18-1

zp_przetarg 52.18-11

zp_przetarg 52.18-10

zp_przetarg 52.18-9

zp_przetarg 52.18-8

zp_przetarg 52.18-7

zp_przetarg 52.18-6

zp_przetarg 52.18-5

zp_przetarg 52.18-4

zp_przetarg 52.18-3

zp_przetarg 52.18-2

Protesty:

Uwagi:

załącznik nr 2 do protokołu 52.18- inf. z otwarcia

załacznik nr 1 do protokołu 52.18 – szacunkowa war.

zmiana SIWZ – II 52.18

zmiana SIWZ – I 52.18

Załączniki:
załącznik nr 2 do SIWZ – f.cen. 52.18

załącznik nr 3 do SIWZ – JEDZ 52.18

załacznik nr 6 do SIWZ – umowa 52.18

załącznik nr 7 do SIWZ – 52.18
Wyniki:

informacja o wynik 52.18 – II

informacja o wyniku 52.18 – I

 

Related Posts