Day

20 września, 2018
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy produktów leczniczych 56/18 Ogłoszenie: FI-N710009202018003612001 Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: specyfikacja 56-18 Zapytania: zapytanie nr 1 zapytanie nr 2 zapytanie nr 3 zapytanie nr 4 zapytanie nr 5 zapytanie nr 6 zapytanie nr 8 zapytanie...
Read More
1 2