Day

19 września, 2018
Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18) 443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy produktów leczniczych – 53/18. Ogłoszenie: FI-N710009112018024331001 Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: specyfikacja_53-18 Zapytania: zapytanie_nr_1 zapytanie nr 2 Protesty: Uwagi: Załączniki: zal_nr_C-_JEDZ_ zal_nr_H-_projekt_umowy_ zal_nr_B_do_SIWZ-_formularz_cenowy Wyniki:  
Read More
ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursów ofert 19.09.2018 OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWAŃ W TRYBIE KONKURSU OFERT Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej  (t. j. Dz. U. z 2018 r.  poz. 160 z późn. zm.) oraz w związku z art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia...
Read More
Klauzula informacyjna- postępowanie konkursowe Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa   Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa. Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w...
Read More
Wybierz język
Kontrast
Wielkość czcionki