Przebudowa i modernizacja Oddziału Chirurgii dla Dzieci

Rozpoczęła się gruntowna modernizacja Oddziału Chirurgii dla Dzieci, która jest kolejnym z zaplanowanych etapów Projektu pn.: „Rozwój Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu poprzez poprawę standardu i jakości usług medycznych” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Zakres zadania obejmuje: prace remontowo-budowlane polegające na przebudowie istniejących pomieszczeń z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych, tj. przebudowa ścianek wewnętrznych, rozbiórka okładzin ściennych i ułożenie nowych, malowanie ścian i stropów, ułożenie nowych posadzek, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, wymiana stolarki drzwiowej, montaż osprzętu sanitarnego i elektrycznego. Przy każdej sali wydzielona zostanie łazienka. Koszt tych prac to ponad 700 tys. zł. Ponadto oddział wyposażony będzie w dodatkowy sprzęt i aparaturę medyczną – ogłoszono przetarg nieograniczony na kwotę ponad 130 tys. zł. Zakończenie prac budowlanych planowany jest na 20 września br. Oddział zostanie przeniesiony na parter – zajmowany dotychczas przez Oddział Chorób Wewnętrznych.
W drugiej kolejności zaplanowany jest remont Oddziału Pediatrycznego.