Monitorujemy swoje samopoczucie

Zbliżający się okres wiosny, zarówno jak i jesieni może obfitować w większą ilość pacjentów pojawiających się w Poradni Zdrowia Psychicznego. Oba te okresy powodują objawy tzw. depresji sezonowej.

Z mojego doświadczenia, jak i z regularnie prowadzonych badań wynika, iż społeczeństwo jest coraz bardziej świadome i wyedukowane w sferze zdrowia psychicznego. Ludzie odróżniają psychiatrę od psychologa, coraz częściej poddają się regularnemu leczeniu. Jest to bardzo dobry znak, ponieważ udaje się w wielu przypadkach zapobiegać rozwojowi różnego typu schorzeń – mówi Paweł Sowa, ordynator Psychiatrii

Osoby poddawane leczeniu, w okresie niestabilnej pogody mogą czuć się gorzej. Warto w takim okresie nie czekać na pogorszenie się stanu psychicznego, tylko od razu skierować się do specjalisty celem sprawdzenia swojego stanu zdrowia. Występujące zaburzenia są diagnozowane przez specjalistów, którzy potrafią zdefiniować chorobę i podjąć odpowiednie środki zaradcze.

 

Szpital prowadzi 3 rodzaje placówek:

1. Poradnię Zdrowia Psychicznego. Pacjenci są leczeni ambulatoryjnie.

2. Oddział dzienny. Pacjenci przychodzą na zajęcia (warsztaty) w ciągu dnia i wracają do swoich domów

3. Oddział stacjonarny (całodobowy). Pacjenci poddawani są leczeniu przez 24 godziny, nawet do miesiąca czasu.

 

Obserwując na przykładzie Sądecczyzny coraz większa świadomość pacjentów, pozwala łatwiej ugasić rozpoczynającą się chorobę, jak również krócej ją leczyć. Obecnie dostępnych coraz więcej leków, które pomagają podczas terapii. – podsumowuje Paweł Sowa.

Wprowadzane są najnowsze standardy w sferze leczenia. Przykładem może być to, iż pacjenci (o ile to możliwe) są jak najbliżej środowiska, w którym żyją (rodzina, przyjaciele). Dzięki temu istnieje możliwość leczenia w oddziałach dziennych, czy też możliwość łatwych odwiedzin najbliższych w szpitalu. Takie funkcjonowanie minimalizuje proces wykluczenia ze społeczeństwa.

Dużym atutem szpitala jest to, że posiada specjalistyczne poradnie pod ręką, to znaczy na praktycznie jednym obszarze. Dzięki temu istnieje możliwość bardzo szybko konsultacji między lekarzami różnych specjalizacji.

Related Posts