Day

4 lipca, 2018
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej. Ogłoszenie: uwaga do SIWZ Specyfikacja: specyfikacja 35-18 Załączniki: zał nr H- projekt umowy Zał- otwarcie ofert-kwoty przeznaczone zał nr C- JEDZ uwaga do SIWZ Zapytania: zarządzenie aktualne
Read More
  Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę leków ogłoszenie o zamówieniu zał nr H- projekt um zapytaniaspecyfikacja 35-18zał nr H- projekt umowy zał nr C- JEDZ zał nr H- projekt umowy
Read More