Remont Oddziału Chorób Wewnętrznych zakończony

Informujemy, iż remont Oddziału Chorób Wewnętrznych został zakończony. To jeden z etapów projektu pn.: „Rozwój Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu poprzez poprawę standardu i jakości usług medycznych” złożonego do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, który jest w trakcie oceny.
Zakres zadania obejmował prace remontowo-instalacyjne i wykończeniowe, zakup nowego sprzętu oraz aparatury medycznej. Ma na celu poprawę komfortu pobytu pacjentów, dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących standardów, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych. Całkowity koszt zadania to ponad 1 200 000 zł, w tym roboty budowlane ponad 800 000 zł.

Poniżej zdjęcia Oddziału