Krótkie wspomnienie o Dyrektorze

lek. med. Artur Puszko  (1958 r. – 2018 r.)

 

„Miarą wielkości człowieka jest jego umiejętność życia dla innych …”

 

Artur Puszko… Człowiek….Lekarz….Dyrektor….

Wspaniały Manager i Wizjoner wyznaczający ambitne cele i konsekwentnie dążący do ich realizacji… dokonujący tego, co wydawało się niemożliwe…
Człowiek pełen życzliwości i empatii, umiejący znaleźć kompromis tam, gdzie racje są po wielu stronach…
Niestrudzony Przewodnik wskazujący kierunki, dzielący się swoją wiedzą i doświadczeniem…
Lojalny i oddany Przyjaciel służący radą, wsparciem i ciepłym słowem…
Człowiek, który żył dla innych…

„Człowiek, o którym się myśli, nigdy nie umiera…”

Dyrektorze – nasz Szefie, Mentorze i Przyjacielu – dla nas na zawsze: JESTEŚ…

W ciągu 14 lat kierowania sądeckim szpitalem – w wyjątkowo niełatwym okresie dla polskiej służby zdrowia – dał się poznać jako znakomity menedżer, pomysłodawca, inicjator i organizator szerokiej rozbudowy placówki. W podejmowanych inwestycjach wykorzystywał umiejętnie nie tylko środki własne, ale przede wszystkim fundusze unijne, rządowe.
Oto najważniejsze przedsięwzięcia inwestycyjne podejmowane i nadzorowane przez dyrektora Artura Puszko w szpitalu w Nowym Sączu:
– termomodernizacja budynków głównych szpitala (2005) – 3 mln zł;
– budowa Ośrodka Onkologicznego z wyposażeniem (2007–2013) – 48 mln zł;
– modernizacja lądowiska dla helikopterów (2011) – 1,6 mln zł;
– doposażenie Zakładu Radioterapii (2012–2013) – 22,5 mln zł;
– zakup nowoczesnego tomografu komputerowego (2014) – 3,7 mln zł;
– cyfryzacja obsługi procesu leczenia (2015) – 8,8 mln zł;
–  termomodernizacja siedziby Zespołu Przychodni  przy al. Wolności 49 (2015) – 1,2 mln zł.
– rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) i Oddziału Anestezjologii i IT z doposażeniem (2017) – 6 mln zł;
Ponadto w ciągu tych 14 lat Dyrektor Artur Puszko przeprowadził szereg mniejszych inwestycji, które również  wpłynęły na stały rozwój placówki, m. in.: uruchomienie Oddziału Psychiatrii (2005 r.) i Pracowni Endoskopowej (2013 r.), przebudowa prosektorium (2008 r.), modernizacja i doposażenie Oddziału Neurologii (2013 r.), Poradni Rehabilitacyjnej (2014 r.), Centralnej Sterylizacji i Pracowni Cytostatyków (2013 r.), Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej (2014 r.), Oddziału Internistyczno-Kardiologicznego (2014 r.). W 2017 r. zakończony został program profilaktyki chorób nowotworowych z wykorzystaniem Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (wartość ponad 16 mln zł). Przygotowany został w 2016 r. wniosek o dofinansowanie projektu  poprawy standardu i jakości usług medycznych do 2021 r., którego wartość całkowita wynosi ponad  49 mln zł.
Wymienione wyżej przedsięwzięcia świadczą o szerokiej skali przemian, jakie przeszedł sądecki szpital pod rządami Artura Puszko w ostatnich kilkunastu latach.

Dziękujemy, że Byłeś z nami przez te 14 lat……

Related Posts