Dostawa odczynników do identyfikacji oraz oceny lekowrażliwości drobnoustrojów wraz z dzierżawą aparatu oraz odczynników do posiewu krwi i płynów ustrojowych wraz z dzierżawą aparatu 74/17