Dostawa protez naczyniowych i anatomicznych oraz sprzętu jednorazowego użytku 62/17

Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18) 443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę protez naczyniowych i anatomicznych oraz sprzętu jednorazowego użytku

Zmiana ogłoszenia:
Specyfikacja do przetargu:

Related Posts