Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na stanowisko DIAGNOSTY LABORATORYJNEGO

OGŁOSZENIE o ROZSTRZYGNIĘCIU postępowania konkursowego na stanowisko DIAGNOSTY LABORATORYJNEGO dla potrzeb Pracowni Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu.

Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618) i § 11 pkt 7 Statutu Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu:
          DYREKTOR  SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO im. Jędrzeja Śniadeckiego w NOWYM SĄCZU OGŁASZA iż w drodze postępowania konkursowego zostały wybrane 2 osoby celem zatrudnienia na stanowisku diagnosty dla potrzeb w/w Pracowni, a to:
1.      Pani Małgorzata NOWROT
2.      Pan Wojciech TWARÓG
Nowy Sącz, dnia 08 lutego 2017 r.

Related Posts