Dziś jest poniedziałek 20 listopada 2017     Imieniny obchodzą: Anatol, Edmund, Feliks, Jeron, Oktawiusz

Informacje

Fundusze Norweskie

BIP

NFZ

Lista zamówień publicznych

pon., 13/11/2017

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18) 443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na usługę transportu karetką transportową z ratownikiem, karetką transportową bez ratownika dla Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu

<!--break-->

pon., 16/10/2017

Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu, zwany dalej Zmawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanym w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), – na realizację zadania pod nazwą: „Dostawa sprzętu medycznego 1 x użytku” - 59/17

<!--break-->

śr., 15/11/2017

Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz, ul. Młyńska 10, zwany dalej Zmawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanym w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - ustawy Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej „ustawą”) na realizację zadania pod nazwą:
Remont związany z modernizacją i dostosowaniem Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu do wymogów Prawa Budowlanego oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia, urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, poprzez poprawę standardu i jakości usług medycznych - 68/17
<!--break-->

pon., 23/10/2017

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18) 443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę i montaż rolkowej pompy płuczącej do artroskopii oraz mebli medycznych.

<!--break-->

pon., 25/09/2017

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18) 443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę produktów leczniczych- interferon

<!--break-->