Oddział Neurologiczny

Lekarz Kierujący Oddziałem
lek. Anna Węgrzyn
Pielęgniarki Oddziałowej
mgr Dorota Klimek

Telefony:

(018) 44-25-935 Gabinet Lekarza Kierującego Oddziałem
(018) 44-25-956 Dyżurka lekarska
(018) 44-25-841 Dyżurka pielęgniarek
(018) 44-25-850 Sekretariat
(018) 44-25-981 Pracownia EEG
(018) 44-25-910 Rehabilitacja

Zespół Lekarski:

  • Lek. Anna Węgrzyn- specjalista w zakresie z neurologii,
  • Lek. Renata Śmierciak- specjalista w zakresie z neurologii,
  • Lek. Joanna Sobkowicz- specjalista w zakresie z neurologii,
  • Lek. Grzegorz Rutkowski- specjalista w zakresie z neurologii,
  • Lek. Witold Bonarski- specjalista w zakresie z neurologii,
  • Lek. Anna Baranowska- specjalista w zakresie z neurologii,
  • Lek. Grażyna Pawłowska – specjalista w zakresie neurologii.

 Lekarz REZYDENT:
          * Joanna Drej

 

Informacje ogólne:

Placówka wykonuje świadczenia w oparciu o 30 łóżkową bazę. Wśród leczonych, których rocznie jest około 1600 sporą część stanowią pacjenci ze schorzeniami nagłymi. Ponadto oddział dysponuje 6 miejscami pobytu dziennego, w tym 4 łóżka przeznaczone są na leczenie udarów.

Od 4 lat w ramach programu lekowego leczy się chorych ze stwardnieniem rozsianym.

W Oddziale funkcjonuje pokój badań elektroencefalograficznych, ostatnio doposażony w nowy aparat Video EEG.

W najbliższym czasie tj. od kwietnia 2014 r. zostanie uruchomiony pododdział leczenia chorych z udarami mózgu. Powstanie sala intensywnego nadzoru dla chorych z udarem mózgu.

Oddział uzyskał wpis na listę Ministra Zdrowia i jest jednostką uprawnioną do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie neurologii oraz staży kierunkowych w ramach innych specjalności.

Wybierz język
Kontrast
Wielkość czcionki