Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej

Lekarz Kierujący Oddziałem
Lek. Rafał Mazur
Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Maria Pietrzak

Telefony:

(018) 44-25-925 Ordynator
(018) 44-25-861 Dyżurka lekarska
(018) 44-25-924 Dyżurka pielęgniarek
(018) 44-25-865 Sekretariat
(018) 44-25-954 Pielęgniarka Oddziałowa
   

Zespół Lekarski :

  • Lek. Rafał Mazur – specjalista w zakresie chirurgii ogólnej,
  • Lek. Dawid Rompca- specjalista w zakresie chirurgii ogólnej,
  • Lek. Mateusz Cieślik – specjalista w zakresie chirurgii ogólnej,
  • Lek. Wojciech Schab – specjalista w zakresie chirurgii ogólnej oraz chirurgii naczyniowej,
  • Lek. Robert Witowski – specjalista w zakresie chirurgii ogólnej,
  • dr n. med. Ryszard Dominik– specjalista w zakresie chirurgii ogólnej, medycyny ratunkowej

Lekarze REZYDENCI:
          * Lek. Michał Molin
          * Lek. Michał Siwek
          * Lek. Aleksandra Stawecka
          * Lek. Lucjan Kaufman

 

Informacje ogólne:

Oddział udziela świadczeń zdrowotnych w oparciu o 35 łóżkową bazę. Podobnie jak pozostałe Oddziały o charakterze zabiegowym wymaga jednak zabezpieczenia przez blok operacyjny.

Atutem Oddziału jest doświadczony personel i komfortowe pomieszczenia dla chorych. Rocznie z usług Oddziału korzysta ponad 3000 pacjentów, średnio w roku wykonuje się ponad 2000 zabiegów operacyjnych.

Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej stanowi zabezpieczenie dla pacjentów przyjmowanych doraźnie w Oddziale Ratunkowym. Poza leczeniem pacjentów ze wskazań nagłych, wykonywane są zabiegi operacyjne z zakresu chirurgii ogólnej, w tym cholecystektomie laparoskopowe, operacyjne leczenie przepuklin pachwinowych metodami beznapięciowymi z wszczepem siatek, a także zabiegi operacyjne z zakresu chirurgii narządów jamy brzusznej, operacje jelita grubego, żołądka, dróg żółciowych, tarczycy. Wśród wykonywanych procedur należy również wymienić nowoczesne techniki małoinwazyjne w tym przezskórne zabiegi pod kontrolą USG, jak również diagnostykę endoskopową, gastroskopową i kolonoskopową oraz zabiegi endoskopowe w górnym i dolnym odcinku przewodu pokarmowego: endoskopowe usuwanie i niszczenie zmian w zakresie jelita grubego i żołądka. Wykonywane są również ablacje żylaków przełyku.

W naszym regionie jesteśmy jedynym ośrodkiem wykonującym procedury zabiegowe z zakresu chirurgii naczyniowej w tym leczenie operacyjne żylaków kończyn dolnych, jak również procedury związane z leczeniem operacyjnym chorób tętnic obwodowych.

Oddział figuruje na liście Ministerstwa Zdrowia jako placówka uprawniona do prowadzenia specjalizacji z chirurgii ogólnej oraz odbywania staży kierunkowych w ramach specjalizacji z innych specjalizacji.

Wybierz język
Kontrast
Wielkość czcionki