Lista zamówień publicznych

16
Wrz

Usługa transportu karetką transportową z ratownikiem, karetką transportową bez ratownika pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu 40-20

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na usługę transportu karetką transportową z ratownikiem, karetką transportową...
Read More
16
Wrz

Dostawa i montaż aparatury medycznej, sprzętu i pozostałego wyposażenia dla Oddziału Psychiatrycznego, Pulmonologicznego, Geriatrycznego i Rehabilitacyjnego Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu 41.20

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18) 443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę i montaż aparatury medycznej, sprzętu i pozostałego...
Read More
10
Wrz

Informacja o udzieleniu zamówienia w ramach realizacji projektu „Małopolska tarcza antykryzysowa – pakiet medyczny”

P.T. Wykonawcy wszyscy       DA.0710-163/20                                                                   Nowy Sącz, dnia 10 września 2020 r.     dotyczy: informacja o udzieleniu zamówienia   Szpital Specjalistyczny im. J....
Read More
28
Sie

Dostawa i montaż tomografu komputerowego min. 24 rzędowego w ramach projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – pakiet medyczny” dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu – DA.271-39/20

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę i montaż tomografu komputerowego min. 24 rzędowego...
Read More
26
Sie

Dostosowanie strony internetowej Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu do standardów WCAG 2.1

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10, tel/fax 18 443-66-35, e-mail zamowieniapubliczne@szpitalnowysacz.pl ogłasza postępowanie w trybie zapytania ofertowego na dostosowanie strony internetowej Szpitala Specjalistycznego...
Read More
Wybierz język
Kontrast
Wielkość czcionki