Konkursy ofert

OGŁOSZENIE konkursów ofert na świadczenia zdrowotne Na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z...
OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE KONKURSU OFERT           Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej  (t. j. Dz....
Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne plik do pobrania
DA.4240-3-3/17 OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT Działając na mocy art. 26 i art.27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst. jedn. DZ. U. z 2016 r. poz. 1638)...
P.T. Oferenci wszyscy   DA.4240-2 -7/17 Nowy Sącz, dnia 17 maja 2017 r.     dot. konkursu ofert – ogłoszenie o wyniku konkursu     Szpital Specjalistyczny...
Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne plik do pobrania
1 2 3 4 5
OGŁOSZENIE konkursów ofert na świadczenia zdrowotne Na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z...
OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE KONKURSU OFERT           Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej  (t. j. Dz....
Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne plik do pobrania
DA.4240-3-3/17 OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT Działając na mocy art. 26 i art.27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst. jedn. DZ. U. z 2016 r. poz. 1638)...
P.T. Oferenci wszyscy   DA.4240-2 -7/17 Nowy Sącz, dnia 17 maja 2017 r.     dot. konkursu ofert – ogłoszenie o wyniku konkursu     Szpital Specjalistyczny...
Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne plik do pobrania
1 2 3 4 5
Wybierz język
Kontrast
Wielkość czcionki