Konkursy ofert

Odwołanie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – 16.09.2020r.   DO.021- 115 /20 Zarządzenie Nr 115 Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu z dnia...
Ogłoszenie konkursu ofert na świadczenia zdrowotne – 08.09.2020r. Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 112 z dnia 8 września 2020 r.   OGŁOSZENIE konkursów ofert na świadczenia...
DA.4240-1-3/20 OGŁOSZENIE  O  KONKURSIE OFERT Działając na mocy art. 26 i art.27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst. jedn. DZ. U. z 2020 r....
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert- Ambulatorium Ogólne POZ     OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE KONKURSU OFERT na świadczenia nocnej i świątecznej opieki...
Ogłoszenie konkursu ofert na świadczenia zdrowotne OGŁOSZENIE konkursów ofert na świadczenia zdrowotne Na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku...
OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWAŃ W TRYBIE KONKURSU OFERT   Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej  (t. j....
1 2 3 8
Odwołanie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – 16.09.2020r.   DO.021- 115 /20 Zarządzenie Nr 115 Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu z dnia...
Ogłoszenie konkursu ofert na świadczenia zdrowotne – 08.09.2020r. Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 112 z dnia 8 września 2020 r.   OGŁOSZENIE konkursów ofert na świadczenia...
DA.4240-1-3/20 OGŁOSZENIE  O  KONKURSIE OFERT Działając na mocy art. 26 i art.27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst. jedn. DZ. U. z 2020 r....
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert- Ambulatorium Ogólne POZ     OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE KONKURSU OFERT na świadczenia nocnej i świątecznej opieki...
Ogłoszenie konkursu ofert na świadczenia zdrowotne OGŁOSZENIE konkursów ofert na świadczenia zdrowotne Na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku...
OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWAŃ W TRYBIE KONKURSU OFERT   Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej  (t. j....
1 2 3 8
Wybierz język
Kontrast
Wielkość czcionki