Category

pow 30 tys
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy odczynników do oznaczania parametrów równowagi kwasowo-zasadowej, wapnia zjonizowanego bilirubiny wraz z dzierżawą aparatu. Ogłoszenie: FI-N710007012019015549001 Zmiana ogłoszenia: zmiana ogłoszenia 41-19 Specyfikacja do przetargu: specyfikacja Zapytania: zapytanie nr 1 Protesty: Uwagi: zał do protokolu- otwarcie ofert...
Read More
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na remont związany z modernizacją i dostosowaniem Oddziału Otolaryngologii Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu do wymogów Prawa Budowlanego oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego...
Read More
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę szpitalnych wyrobów papierowych, formaldehydu i akcesoriów do sterylizacji. Ogłoszenie: FI-N710006242019035553001 Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: specyfikacja 38-19 Zapytania: zapytanie 1 zapytanie 2 zapytanie 3 zapytanie 4 zapytanie 5 Protesty: Uwagi: otwarcie ofert 38-19 Załączniki: załącznik...
Read More
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy produktów leczniczych- środki kontrastujące Ogłoszenie: FI-N710006192019014137001 Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: specyfikacja Zapytania: Protesty: Uwagi: FI-N710007022019041554001 FI-N710007022019041620001 Załączniki: Zał nr 2- formularz cenowy zał nr 8 do SIWZ- projekt umowy Wyniki: FI-N710007092019020837001  
Read More
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie przeglądów, konserwacji i naprawa dźwigów osobowych, towarowych i platform podnośnych na terenie Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu Ogłoszenie: FI-N710006182019235653001 Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: specyfikacja Zapytania: Protesty: Uwagi: Załączniki: zał nr 2...
Read More
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na Ogłoszenie: ogłoszenie Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: specyfikacja Zapytania: Protesty: Uwagi: Załączniki: zał nr 2 do SIWZ- Formularz cenowy zał nr 8 do SIWZ- projekt umowy Wyniki: FI-N710006262019001934001  
Read More
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę i montaż EKG – 12 kanałowego i pomp strzykawkowych. Ogłoszenie: Ogłoszenie 33-19 Zmiana ogłoszenia: zmiana ogłoszenia 33-19 Specyfikacja do przetargu: specyfikacja 33-19 Zapytania: sprostowanie-zapytanie 2 sprostowanie- zapytanie1 zapytanie nr 3 zapytanie1 zapytanie 2 Protesty: Uwagi:...
Read More
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18) 443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę odzieży ochronnej i obuwia profilaktycznego oraz odzieży roboczej i obuwia ochronnego 32/19   Ogłoszenie: ogłoszenie o zamówieniu 32.19 Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: SIWZ 32.19 Zapytania: Protesty: Uwagi: druk z otwarcia kwoty na sfinansowanie zadań...
Read More
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na remont związany z modernizacją i dostosowaniem Oddziału Otolaryngologii Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu do wymogów Prawa Budowlanego oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego...
Read More
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18) 443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług serwisowych pogwarancyjnych związanych z konserwacją, przeglądami, naprawami sprzętu i aparatury medycznej znajdujących się w Zakładzie Radioterapii – 30/19   Ogłoszenie: ogłoszenie o zamówieniu 30.19 Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: SIWZ 30.19 Zapytania: Zapytanie nr 1...
Read More
1 2 3 4 5 8
Wybierz język
Kontrast
Wielkość czcionki