Category

Zamówienia publiczne
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na usługę gospodarowania odpadami  powstającymi na terenie Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu. Ogłoszenie: FI-N710011152018025754001 Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: specyfikacja 65-18 Zapytania: Protesty: Uwagi: Załączniki: załącznik nr 2 do SIWZ- formularz umowa – wzór...
Read More
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami realizowanymi przez Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu.” – 64/18 Ogłoszenie: og o zam. przetarg 64.18 Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: sp_przetarg 64.18 Załączniki: załacznik nr 6 do SIWZ...
Read More
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawa odczynników do oznaczania parametrów równowagi kwasowo-zasadowej, wapnia zjonizowanego i hemoglobiny tlenkowęglowej wraz z dzierżawą analizatora Ogłoszenie: Ogłoszenie Zmiana ogłoszenia: FI-N710011162018014023001 Specyfikacja do przetargu: specyfikacja Zapytania: zapytanie nr 1 Protesty: Uwagi: Załączniki: zał. nr 2- formularz...
Read More
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę protez naczyniowych i anatomicznych oraz sprzętu jednorazowego użytku. Ogłoszenie: Ogłoszenie 61-18 Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: specyfikacja 61-18 Zapytania: zapytanie 1 zapytanie 2 zapytanie 3 zapytanie 4 zapytanie 5 Protesty: Uwagi: modyfikacja SIWZ zał nr...
Read More
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na Ogłoszenie: ogłoszenie o zam. 60.18 Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: sp_przetarg 60.18 Zapytania: zp_przetarg 60.18-12 zp_przetarg 60.18-11 zp_przetarg 60.18-10 zp_przetarg 60.18-7 zp_przetarg 60.18-3 zp_przetarg 60.18-6 zp_przetarg 60.18-5 Protesty: Uwagi: Załączniki: zalącznik nr 2 do SIWZ -formularz...
Read More
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy produktów leczniczych- immunoglobuliny. Ogłoszenie: ogłoszenie Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: specyfikacja 62-18 Zapytania: Protesty: Uwagi: Załączniki: Zał nr 2 do SIWZ-formularz cenowy zał nr 8 do SIWZ- projekt umowy Wyniki: unieważnienie postepowania    
Read More
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy endoprotez oraz materiałów zespalających Ogłoszenie: ogłoszenie 59-18 Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: specyfikacja 59-18 Zapytania: zapytanie 1 zapytanie 2 zapytanie 3 Protesty: Uwagi: Załączniki: zał. nr 2 Formularz cenowy umowa zał nr 4 zał nr...
Read More
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy produktów leczniczych- 58/18 Ogłoszenie: ogłoszenie Zmiana ogłoszenia: ogłoszenie- sprostowanie Specyfikacja do przetargu: specyfikacja 58-18 Zapytania: zapytanie nr 1 Protesty: Uwagi: zał do protokolu- otwarcie ofert Zał- otwarcie ofert-kwoty do protok Załączniki: zał nr 2- formularz...
Read More
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę mebli medycznych oraz pozostałego wyposażenia Oddziału Pediatrycznego Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu – 52/18 Ogłoszenie: ogłoszenie o zamówienieu 52.18 Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: sp_przetarg 52.18 Zapytania: zp_przetarg 52.18-12 zp_przetarg 52.18-13 zp_przetarg 52.18-1...
Read More
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę  odczynników do elektroforezy z dzierżawą automatycznego systemu do elektroforezy oraz odczynników hematologicznych wraz z dzierżawą analizatorów. Ogłoszenie: FI-N710009242018034948001 Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: specyfikacja Zapytania: zapytanie nr 1 Protesty: Uwagi: zał do protokolu- otwarcie ofert...
Read More
1 2 3
Wybierz język
Kontrast
Wielkość czcionki