Category

Zamówienia publiczne
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę odczynników i drobnego sprzętu wraz z dzierżawą urządzeń. Ogłoszenie: ogłoszenie 20-19 Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: specyfikacja 20-18 Zapytania: Protesty: Uwagi: Załączniki: zał. nr 2 do SIWZ zał. nr 8 Projekt umowy Wyniki:
Read More
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na usługę opieki serwisowej oraz asysty technicznej systemów użytkowanych w szpitalu wraz z dostępem do nowej wersji oprogramowania i abonamentem. Ogłoszenie FI-N710004172019050146001 Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: SIWZ – 22.19 Zapytania: Protesty: Uwagi: Załączniki: zał._nr_2_do_SIWZ fotmularz cenowy...
Read More
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę mebli medycznych oraz pozostałego wyposażenia Oddziału Otolaryngologicznego Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu – 26/19 Ogłoszenie: og_przetarg26.19 Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: sp_przetarg 26.19 Zapytania: zp_przetarg 26.19-1 Protesty: Uwagi: zmiana SIWZ – I 26.19...
Read More
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na Ogłoszenie: FI-N710004152019043609001 Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: specyfikacja Zapytania: zapytanie nr 1 zapytanie nr 2 zapytanie nr 3 zał nr 2- formularz cenowy po zmianie Protesty: Uwagi: FI-N710004162019032328001 Załączniki: zał nr 2- formularz cenowy zał nr...
Read More
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na remont związany z modernizacją i dostosowaniem Oddziału Otolaryngologii Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu do wymogów Prawa Budowlanego oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego...
Read More
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy materiałów szewnych. Ogłoszenie: FI-N710004102019050926001 Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: specyfikacja Zapytania: zapytanie nr 1 zapytanie nr 2   Protesty: Uwagi: zał do protokolu- otwarcie ofert Zał- otwarcie ofert-kwoty przeznaczone Załączniki: zał nr 2 – formularz...
Read More
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy materiałów szewnych. Ogłoszenie: FI-N710003152019044349001 Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: specyfikacja Zapytania: zapytanie nr 1 zapytanie nr 10 zapytanie nr 2 zapytanie nr 3 zapytanie nr 4 zapytanie nr 5 zapytanie nr 6 zapytanie nr 7...
Read More
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę i montaż rejestratora holterowskiego ciśnienia, materacy p/odleżynowych, rolek do przesuwania pacjenta. Ogłoszenie: ogłoszenie 18-19 Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: specyfikacja 18-19 Zapytania: zapytanie 1 zapytanie 2 zapytanie 3 zapytanie 4 zapytanie 5 zapytanie 6 Protesty:...
Read More
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę opatrunków specjalistycznych 17/19 Ogłoszenie: FI-N710003072019042759001 Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: specyfikacja Zapytania: Protesty: Uwagi: załącznik do protokołu- otwarcie ofert Zał- otwarcie ofert-kwoty przeznaczone na sfinansowanie Załączniki: zał nr 2- formularz cenowy zał nr 8 do...
Read More
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego 1x użytku. Ogłoszenie: ogłoszenie 16-19 Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: SIWZ 16-19 Zapytania: zapytanie nr 1 zapytanie nr 2 zapytanie nr 3 zapytanie nr 4 zapytanie nr 5 zapytanie nr 6 zapytanie nr...
Read More
1 2 3 6
Wybierz język
Kontrast
Wielkość czcionki