Category

Zamówienia publiczne
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na usługę gospodarowania odpadami  powstającymi na terenie Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu Ogłoszenie: ogłoszenie Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: specyfikacja Zapytania: Protesty: Uwagi: Załączniki: załącznik nr B do SIWZ- formularz zał nr C- JEDZ...
Read More
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę odczynników do posiewu krwi i płynów ustrojowych wraz z dzierżawą urządzeń. Ogłoszenie: ogłoszenie 67-19 Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: specyfikacja 67-19 Zapytania: zapytanie 1 Protesty: Uwagi: zał do protokołu- otwarcie ofert Załączniki: zał. nr 2...
Read More
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę i montaż doposażenia Ośrodka Onkologicznego Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu – DA.271-69/19 Ogłoszenie: ogłoszenie o zam. 69.19 Zmiana ogłoszenia: zmiana ogłoszenia o zam. II – 69.19 zmiana ogłoszenie o zam. 69.19 Specyfikacja...
Read More
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na usługę gospodarowania odpadami  powstającymi na terenie Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu Ogłoszenie: FI-N710011252019045444001 Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: specyfikacja Zapytania: Protesty: Uwagi: FI-N710012032019054525001 Załączniki: umowa_projekt po zmianie załącznik nr 2 do SIWZ- formularz...
Read More
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonywanie przeglądów i napraw aparatury medycznej i urządzeń technicznych Ogłoszenie: FI-N710011152019071314001 Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: specyfikacja 65-19 Zapytania: zapytanie 1 zapytanie 2 zapytanie 3 zapytanie 4 zapytanie 5 zapytanie 6 zapytanie 7 Protesty:   Uwagi:...
Read More
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę i montaż doposażenia Ośrodka Onkologicznego Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu –  DA.271-64/19 Ogłoszenie: ogłoszenie o zamowieniu 64.19 Zmiana ogłoszenia: zmiana ogłoszenia o zam. II – 64.19 zmiana ogłoszenia o zam. 64.19 Specyfikacja...
Read More
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na usługę gospodarowania odpadami  powstającymi na terenie Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu   Ogłoszenie: FI-N710011072019052302001 Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: specyfikacja Zapytania: zapytanie nr 1 załącznik do zapytania nr 1 Protesty: Uwagi: załącznik do...
Read More
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy produktów leczniczych. Ogłoszenie: Ogłoszenie FI-N710011052019021101001 Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: specyfikacja Zapytania: zapytanie nr 2 zapytanie nr 3 zapytanie nr 4 zapytanie nr 5 zapytanie nr 6 zapytanie nr 8 zapytanie nr 7 zapytanie nr...
Read More
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy endoprotez oraz materiałów zespalających. Ogłoszenie: Ogłoszenie FI-N710010312019020548001 Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: specyfikacja Zapytania: zapytanie nr 1 zapytanie nr 2 zapytanie nr 3 zapytanie nr 4 zapytanie nr 5 Protesty: Uwagi: Zał- otwarcie ofert-kwoty przeznaczone...
Read More
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawa odczynników biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego oraz analizatora back-up. Ogłoszenie: ogłoszenie 60-19 Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: SIWZ 60-19 Zapytania: zapytanie 2 zapytanie 1 Protesty: Uwagi: Otwarcie ofert 60-19 Załączniki: zał. nr 2 –...
Read More
1 2 3 11
Wybierz język
Kontrast
Wielkość czcionki