Category

Praktyki Studenckie
Informacja dla studentów, którzy mają zaplanowane praktyki w Szpitalu   Publikując poniższy komunikat informujemy, że studenci/słuchacze, którzy mieli wcześniej zaplanowaną praktykę w naszym Szpitalu w pierwszym dniu będą składać specjalne oświadczenie dot. ew. zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Tym samym znosi się dotychczasowy obowiązek wykonania przez każdego studenta/słuchacza badania w kierunku SARS-CoV-2 przed rozpoczęciem zajęć praktycznych....
Read More
  PRAKTYKI STUDENCKIE (lekarskie, fizjoterapia, farmacja) Studenci oraz uczniowie szkół policealnych ubiegający się o możliwość odbywania praktyk w tut. Szpitalu powinni zwrócić się z pisemnym wnioskiem do Dyrektora Szpitala zaakceptowanym uprzednio przez właściwego Lekarza Kierującego Oddziałem /kierownika komórki w której planuje zajęcia praktyczne co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem odbycia praktyki (podanie powinno...
Read More
Wybierz język
Kontrast
Wielkość czcionki