Category

Praktyki Studenckie
Informacja dla studentów którzy mają zaplanowane praktyki w Szpitalu   Informacja dla studentów, którzy mają zaplanowane praktyki w Szpitalu   Mając na względzie realne zagrożenie epidemiczne związane ze zwiększoną zapadalnością na choroby wirusowe, uprzejmie informujemy, że działając zgodnie z wytycznymi wewnątrzszpitalnego Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych, dodatkowym warunkiem przyjęcia studenta na zajęcia praktyczne w naszym Szpitalu...
Read More
  PRAKTYKI STUDENCKIE (lekarskie, fizjoterapia, farmacja) Studenci oraz uczniowie szkół policealnych ubiegający się o możliwość odbywania praktyk w tut. Szpitalu powinni zwrócić się z pisemnym wnioskiem do Dyrektora Szpitala zaakceptowanym uprzednio przez właściwego Lekarza Kierującego Oddziałem /kierownika komórki w której planuje zajęcia praktyczne co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem odbycia praktyki (podanie powinno...
Read More
Wybierz język
Kontrast
Wielkość czcionki