Category

Bez kategorii
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę odczynników do posiewu krwi i płynów ustrojowych wraz z dzierżawą urządzeń. Ogłoszenie: ogłoszenie 67-19 Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: specyfikacja 67-19 Zapytania: zapytanie 1 Protesty: Uwagi: Załączniki: zał. nr 2 do SIWZ Parametry techniczne zał...
Read More
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę i montaż doposażenia Ośrodka Onkologicznego Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu –  DA.271-64/19 Ogłoszenie: ogłoszenie o zamowieniu 64.19 Zmiana ogłoszenia: zmiana ogłoszenia o zam. II – 64.19 zmiana ogłoszenia o zam. 64.19 Specyfikacja...
Read More
O G Ł O S Z E N I E Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu   O naborze na stanowisko PIELĘGNIARKI dla potrzeb: Oddziału Pediatrycznego, Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, Oddziału Hematologicznego, Oddziału Pulmonologii.   Wymagania w stosunku do kandydatów: wykształcenie wyższe, co najmniej licencjat, mile widziany kurs kwalifikacyjny lub specjalizacja w...
Read More
O G Ł O S Z E N I E Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu o naborze na stanowisko, dla potrzeb: ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY Starszego asystenta – Lekarza specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii lub lekarza, który podejmie specjalizację w dziedzinie położnictwa i ginekologii   PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO Starszego asystenta lub asystenta –...
Read More
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę opatrunków specjalistycznych 17/19 Ogłoszenie: FI-N710003072019042759001 Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: specyfikacja Zapytania: Protesty: Uwagi: załącznik do protokołu- otwarcie ofert Zał- otwarcie ofert-kwoty przeznaczone na sfinansowanie Załączniki: zał nr 2- formularz cenowy zał nr 8 do...
Read More
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego 1x użytku. Ogłoszenie: ogłoszenie 16-19 Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: SIWZ 16-19 Zapytania: zapytanie nr 1 zapytanie nr 2 zapytanie nr 3 zapytanie nr 4 zapytanie nr 5 zapytanie nr 6 zapytanie nr...
Read More
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na usługę ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu – 15/19 Ogłoszenie: ogłoszenie o zamówieniu 15.19 Uwagi: Więcej informacji można uzyskać pod adresem: www.suprabrokers.pl Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem: Supra Brokers S.A.al. Śląska...
Read More
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawa mebli medycznych oraz pozostałego wyposażenia Oddziału Otolaryngologicznego Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu – 14/19 Ogłoszenie: ogloszenie o zam 14.19 Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: sp_przetarg 14.19 Zapytania: zp_przetarg 14.19-4 zp_przetarg 14.19-3 zp_przetarg 14.19-2...
Read More
  Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych   Ogłoszenie:   ogłoszenie 4-19 Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: SIWZ Zapytania: zapytanie nr 1 zapytanie nr 2 zapytanie nr 3 zapytanie nr 4 zapytanie nr 5 Protesty: Uwagi: druk z otwarcia...
Read More
1 2 3
Wybierz język
Kontrast
Wielkość czcionki