Cennik- Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi

CENNIK OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE UDZIELANE W PRACOWNI SEROLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ Z BANKIEM KRWI

NAZWA ŚWIADCZENIA

CENA BRUTTO

Oznaczenie antygenu ABO i D z układu Rh

20 zł

Pojedyncze oznaczenie grupy krwi

38 zł

Oznaczenie grupy krwi dla celów trwałej ewidencji

70 zł

Oznaczenie antygenu D słabe

45 zł

Oznaczenie fenotypu układu Rh

40 zł

Określenie miana przeciwciał odpornościowych – mikrometoda

85 zł

Oznaczenie antygenu K z układu KELL

15 zł

Wykonanie bezpośredniego testu antyglobulinowego (BTA)

20 zł

BTA DC screening I 60 zł
Przeglądowe badanie w kierunku przeciwciał odpornościowych PTA-LISS na IgG+ C3d

42 zł

Przeglądowe badanie w kierunku przeciwciał odpornościowych PTA-LISS na IgG

42 zł

Przeglądowe badanie w kierunku przeciwciał odpornościowych PTA – klasyczny

42 zł

Przeglądowe badanie w kierunku przeciwciał – test enzymatyczny

25 zł

Identyfikacja przeciwciał odpornościowych PTA-LISS IgG+C3d

100 zł

Identyfikacja przeciwciał odpornościowych w PTA-LISS IgG

100 zł

Identyfikacja przeciwciał odpornościowych w teście enzymatycznym

40 zł

Badania w kierunku termostabilnych przeciwciał odpornościowych z układu ABO

80 zł

Próba zgodności serologicznej z jednym dawcą

95 zł

Próba zgodności serologicznej dla każdej następnej jednostki

38 zł

Próba zgodności serologicznej w PTA-IgG z jednym dawcą 95 zł
Próba zgodności serologicznej w PTA-IgG dla każdej następnej jednostki

38 zł

Karty grupy krwi

25 zł

Rozmrażanie FFP

6 zł 50 gr

Wykonanie odpisu wyniku badania

3 zł

Wybierz język
Kontrast
Wielkość czcionki