Cennik-Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej

CENNIK OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE UDZIELANE W PRACOWNI DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

NAZWA ŚWIADCZENIA

CENA BRUTTO

BIOCHEMIA

Glukoza

5 zł 50 gr

Mocznik

5 zł 50 gr

Kreatynina

5 zł 50 gr

Lipidogram w tym

22 zł

Cholesterol całkowity

5 zł 50 gr

Trójglicerydy

7 zł

HDL cholesterol

8 zł

LDL cholesterol obliczony

1 zł 50 gr

LDH dehydrogenaza mleczanowa

10 zł

Bilirubina całkowita

6 zł

Bilirubina związana

10 zł

ALAT

6 zł

ASPAT

6 zł

GGTP

8 zł

Fosfataza alkaliczna

8 zł 50 gr

Alfa-amylaza diastaza

8 zł

CPK

10 zł

CKMB

11 zł

Wapń całkowity

6 zł

Jonogram (sód, potas, chlorki)

10 zł

Fosfor

7 zł

Żelazo

6 zł 50 gr

Magnez

6 zł 50 gr

Kwas moczowy

6 zł 50 gr

Równowaga kwasowo-zasadowa

20 zł

COHb

15 zł

Klirens kreatyniny endogennej (kreatynina w surowicy i moczu)

13 zł

Próba obciązenia glukozą (za każde oznaczenie)

5 zł 50 gr

Próba obciążenia żelazem

26 zł

Hemoglobina glikowana

22 zł

Białko

6 zł

CRP ilościowo

10 zł

Elektroforeza białek surowicy krwi

25 zł

Troponina T

32 zł

Odwirowanie

3 zł

Albumina

6 zł

Transferyna

30 zł

Ferrytyna

22 zł

Alkohol etylowy we krwi

20 zł

Cholinoesteraza

10 zł

Mleczan

10 zł

Mikroalbuminuria

40 zł

Kwas foliowy

35 zł

Wolne łańcuchy lekkie kappa

75 zł

Wolne łańcuchy lekkie lambda

75 zł

Wapń zjonizowany

11 zł

Amoniak

26 zł

Karbamazepina

30 zł

Kwas walproinowy

30 zł

Lit

23 zł

Homocysteina

50 zł

B2 – mikroglobulina

32 zł

KOAGULOLOGIA

Wskaźnik protrombiny INR

7 zł

Fibrynogen

13 zł

Antytrombina III

45 zł

aPTT czas KK

8 zł

Czas krwawienia

6 zł

D-dimery

33 zł

HEMATOLOGIA

Morfologia + płytki krwi (automat)

7 zł 50 gr

Morfologia + rozmaz + płytki (automat)

11 zł

Płytki krwi metodą optyczną

8 zł

Ocena mikroskopowa rozmazu krwi

10 zł

OB

5 zł

Retikulocyty

9 zł

Oporność osmotyczna erytrocytów

20 zł

Komórki LE

22 zł

Mielogram – przygotowanie preparatów

13 zł

Mielogram – ocena mikroskopowa

110 zł

Cytochemia FAG

50 zł

Mikroskopowe różnicowanie odcisku węzła chłonnego

40 zł

CHEMIA OGÓLNA

Mocz badanie ogólne

7 zł 50 gr

Półilościowo w moczu ciężar gatunkowy moczu

2 zł

Ilościowo w moczu glukoza

6 zł 50 gr

Ilościowo w moczu alfa – amylaza

8 zł

Ilościowo w moczu białko

5 zł 50 gr

Ilościowo w moczu mocznik

6 zł

Ilościowo w moczu kreatynina

6 zł 50 gr

Ilościowo w moczu fosfor

8 zł

Ilościowo w moczu wapń

6 zł 50 gr

Ilościowo w moczu magnez

7 zł

Ilościowo w moczu sód + potas

9 zł

Ilościowo w moczu kwas moczowy

7 zł

Kał na pasożyty

10 zł

Kał na krew utajoną

15 zł

Kał na resztki pokarmowe

15 zł

Badanie płynów z jam ciała cytoza

11 zł

Badanie płynów z jam ciała białko

6 zł

Badanie płynów z jam ciała próba Rivalty

3 zł 50 gr

Badanie płynów z jam ciała kryształki cholesterolu

8 zł

Badanie płynów z jam ciała obecność eozynofili

15 zł

Płyn mózgowo – rdzeniowy pleocytoza + rozmaz

11 zł

Płyn mózgowo – rdzeniowy białko

6 zł

Płyn mózgowo – rdzeniowy glukoza

6 zł

Płyn mózgowo – rdzeniowy chlorki

9 zł

Płyn mózgowo – rdzeniowy odestkowy obraz leukocytów (mikroskopowo)

7 zł

Ocena wymazu z pochwy na obecność plemników

40 zł

Cytologia nosa

19 zł

Badanie mikroskopowe w kierunku wykrywania zarodników grzybów: popłuczyny żołądkowe

150 zł

Badanie mikroskopowe w kierunku wykrywania zarodników grzybów: kał

150 zł

BADANIA HORMONALNE I INNE

TSH

13 zł

FT4

18 zł

FT3

18 zł

anty TPO

30 zł

anty TG

30 zł

PSA

25 zł

PSA panel (PSA, Fpsa wskaźnik)

55 zł

Ca 125

30 zł

HBs

15 zł

Estradiol

23 zł

HE 4

85 zł

ROMA (Ca 125 + algorytm ocen ryzyka)

115 zł

Prolatynna

25 zł

Progesteron

24 zł

B-HCG

25 zł

IgE całkowite

25 zł

Przeciwciała ant-HBs

33 zł

CEA (atygen karcinoembrionaly)

28 zł

Witamina B12

33 zł

Witamina D3 metabolit 25 (OH)

60 zł

NT pro BNP

80 zł

Ca 19,9

34 zł

Prokalcytonina

70 zł

AFP

30 zł

SZYBKIE TESTY DIAGNOSTYCZNE

Norowirus w kale

35 zł

Helicobacter pyroli antygen w kale

25 zł

Kalprotektyna w kale ilościowo

110 zł

Narkotyki 10 oznaczeń

53 zł

HCV

33 zł

HIV

26 zł

Aceton w surowicy lub moczu półilościowo

3 zł

Antygen Lamblii w kale

29 zł

Szybki test diagnostyczny w kierunku grypy A i B

40 zł

Dopalacze test panelowy

60 zł

Rota / adenowirus w kale antygen

25 zł

RSV wirus oddechowy

40 zł

Clostridium diffcile antygen GDH oraz toksyny A i B

65 zł

Koronawirus SARS-CoV-2 przeciwciała IgM i IgG test kasetkowy

65 zł

Pobranie materiału bez wykonania badania

5 zł

Wykonanie odpisu wyniku badania

3 zł

Wybierz język
Kontrast
Wielkość czcionki