Cennik-Oddział Ratunkowy- Poradnie specjalistyczne

CENNIK OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE UDZIELANE W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM/PORADNIE SPECJALISTYCZNE

NAZWA ŚWIADCZENIA

CENA BRUTTO

Przednia tamponiada nosa przy krwotoku

75 zł

Znieczulenie miejscowe powierzchniowe

30 zł

Przezcewnikowe opróżnienie pęcherza moczowego – inne

50 zł

Unieruchomienie, ucisk i zaopatrzenie rany – inne

26 zł

Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – miejsce nieokreślone

30 zł

Zamknięte nastawienie zwichnięcia barku

100 zł

Nakłucie stawu

30 zł + cena leku

Miejscowe usunięcie/zniszczenie zmiany lub tkanki skóry tkanki podskórnej – inne

120 zł

Oczyszczenie rany, zakażenie, oparzenie bez wycięcia

110 zł

Opieka pielęgniarska – ocena tętna obwodowego

3 zł

Badanie per rectum

40 zł

Badanie EKG bez opisu

25 zł

Badanie EKG z opisem

30 zł

Monitorowanie elektrokardiograficzne jedna godzina

5 zł

Monitorowanie systemowego ciśnienia tętniczego jedna godzina

3 zł

Monitorowanie pulsoksymetryczne jedna godzina 5 zł
Pomiar ciśnienia tętniczego 5 zł
Pomiar tętna 5 zł
Pomiar temperatury

2 zł

Założenia kołnierza szyjnego

25 zł

Założenie szyny mała 30 zł
Szyna gipsowa ramieniowa, podudzia półtutor

60 zł

Szyna gipsowa tutor

100 zł

Opatrunek Desaulta

40 zł

Założenie opatrunku na ranę – inne 15 zł
Założenie opatrunku uciskowego

20 zł

Wentylacja mechaniczna

20 zł

Tlenoterapia jedna godzina

10 zł

Oczyszczenie rany nieokreślone

25 zł

Usunięcie ciała obcego ze światła jamy ustnej bez nacięcia 45 zł
Usunięcie ciała obcego ze światła prostnicy i odbytu bez nacięcia

100 zł

Wstrzyknięcie lub wlew substancji leczniczej lub profilaktycznej

30 zł + cena leku

Podanie surowicy przeciwtężcowej

15 zł + cena leków

Podanie surowicy przeciwtężcowej + lek jedna fiolka Igantet

170 zł

Respiratoroterapia jedna godzina

280 zł

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

200 zł

Inne rodzaje umiarowania serca

210 zł

Usunięcie ciała obcego ze światła żołądka i jelita – płukanie żołądka

100 zł

Usunięcie ciała obcego ze światła ucha bez nacięcia 45 zł
Usunięcie ciała obcego ze światła nosa bez nacięcia

45 zł

Nacięcie (drenaż skóry) tkanki podskórnej – inne

70 zł

Założenie unieruchomienia zewnętrznego – łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)

100 zł

Nacięcie ropnia okołoodbytniczego 85 zł
Znieczulenie ogólne dotchawiczne

350 zł

Iniekcja podskórna

12 zł

Iniekcja domięśniowa

15 zł

Iniekcje dożylne

20 zł

Wkłucie wenflonu 15 zł
Pobranie materiału do badań

5 zł

Nacięcie ropnia

50 zł

Wycięcie odleżyn

100 zł

Konsultacje specjalistyczne (badanie, porada) udzielane przez lekarza specjalistę (nie uwzględniając kosztów zleconych badań i wykonywanych procedur medycznych)

120 zł

Nebulizacja

20 zł + cena leku

Szycie rany małej

100 zł

Szycie rany dużej

200 zł

Płukanie oka

25 zł

Usunięcie małego ciała obcego

125 zł

Znieczulenie całkowite dożylne

150 zł + cena leku

Założenie/wymiana rurki tracheotomijnej

100 zł

Toaleta drzewa oskrzelowego

50 zł

Wkłucie nadłonowe

150 zł

Usunięcie szwów

30 zł

Założenie sondy do żołądka

75 zł

Założenie/wymiana worka stomijnego

60 zł

Intubacja dotchawiczna

150 zł

Hegar

40 zł

Badania w kierunku wykrcia SARS-CoV2 – metoda wymazowa

450 zł

Wybierz język
Kontrast
Wielkość czcionki