Cennik- Oddział Neurologiczny

CENNIK OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE UDZIELANE W ODDZIALE NEUROLOGICZNYM

NAZWA ŚWIADCZENIA

CENA BRUTTO

Badanie EEG w spoczynku z opisem

90 zł

Badanie EEG z opisem dla dzieci do dwunastu lat

110 zł

Wykonanie odpisu wyniku badania

3 zł

Wybierz język
Kontrast
Wielkość czcionki