Cennik

Cennik - Prosektorium

Wysokość opłat za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny:

Prosektorium

 

Obowiązuje od 1 stycznia 2018r.

Cennik - podwykonawcy

Cennik usług podwykonawców

 

Obowiązuje od 1 marca 2018 r.

Cennik opłat za udzielanie informacji

Cennik opłat za udzielenie informacji o okolicznościach związanych z oceną ryzyka ubezpieczeniowego :

 

Cenniki - opłata za pobyt pacjenta w szpitalu

Wybierz język