By

DZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU
Odwołanie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – 16.09.2020r.   DO.021- 115 /20 Zarządzenie Nr 115 Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu z dnia 16 września 2020 roku w sprawie odwołania  konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 oraz art. 46 ust. 1 ustawy z...
Read More
Ogłoszenie konkursu ofert na świadczenia zdrowotne – 08.09.2020r. Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 112 z dnia 8 września 2020 r.   OGŁOSZENIE konkursów ofert na świadczenia zdrowotne Na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku   o działalności leczniczej  (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295...
Read More
Zarządzenie Nr 100 w sprawie unieważnienia postępowania konkursowego na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Bloku Operacyjnego oraz rozwiązanie Komisji konkursowej DO.021- 100/20 Zarządzenie Nr 100 Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu z dnia 17 sierpnia 2020 roku   w sprawie unieważnienia postępowania konkursowego na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Bloku Operacyjnego oraz rozwiązania Komisji konkursowej  ...
Read More
Ogłoszenie o konkursie Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu w porozumieniu z Nowosądecką Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Nowym Sączu ogłasza konkurs na stanowisko: Pielęgniarki Oddziałowej Bloku Operacyjnego Kandydaci spełniający kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach...
Read More
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert- Ambulatorium Ogólne POZ     OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE KONKURSU OFERT na świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane w ramach Ambulatorium Ogólnym POZ   Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej  (t. j. Dz. U....
Read More
Ogłoszenie konkursu ofert na świadczenia zdrowotne OGŁOSZENIE konkursów ofert na świadczenia zdrowotne Na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej  (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.) Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu ul. Młyńska 10 zaprasza...
Read More
Informacja dla studentów, którzy mają zaplanowane praktyki w Szpitalu   Publikując poniższy komunikat informujemy, że studenci/słuchacze, którzy mieli wcześniej zaplanowaną praktykę w naszym Szpitalu w pierwszym dniu będą składać specjalne oświadczenie dot. ew. zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Tym samym znosi się dotychczasowy obowiązek wykonania przez każdego studenta/słuchacza badania w kierunku SARS-CoV-2 przed rozpoczęciem zajęć praktycznych....
Read More
OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWAŃ W TRYBIE KONKURSU OFERT   Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej  (t. j. Dz. U. z 2020 r.  poz. 295 z późn. zm.) oraz w związku z art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki...
Read More
Ogłoszenie o konkursie Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu w porozumieniu z Nowosądecką Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Nowym Sączu ogłasza konkurs na stanowisko: Pielęgniarki Oddziałowej Bloku Operacyjnego   Kandydaci spełniający kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych...
Read More
OGŁOSZENIE konkursów ofert na świadczenia zdrowotne Na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej  (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.) Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego  w Nowym Sączu ul. Młyńska 10 zaprasza do składania ofert  i uczestniczenia w...
Read More
1 2 3 4
Wybierz język
Kontrast
Wielkość czcionki