Apteka szpitalna

Kierownik Apteki
mgr.farm. Katarzyna Stawarczyk

Adres Apteki:
ul. Młyńska 5
33-300 Nowy Sącz
Telefon: (18) 442-58-70
Faks: (18) 444-27-65
e-mail: apteka@szpitalnowysacz.pl
Pracownia cytostatyków tel: (18) 442-59-23
Apteka czynna jest od 7:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku

W Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego działa nowoczesna Apteka   Szpitalna wraz z pracownią do przygotowywania cytostatyków.

Do zadań Apteki należy:
 utrzymywanie i właściwe przechowywanie normatywnych zapasów leków i 
   materiałów opatrunkowych zgodnie z wymogami producentów i Prawem
   Farmaceutycznym,
 zaopatrywanie oddziałów, zakładów i poradni w produkty lecznicze i wyroby 
   medyczne,
– sporządzanie leków recepturowych,
– udzielanie informacji o lekach na potrzeby pracowników medycznych,
– 
współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie racjonalizacji 
   farmakoterapii,
– 
prowadzenie działalności dydaktycznej.

Apteka czuwa nad bezpieczeństwem farmakoterapii poprzez:
 przygotowania leków onkologicznych w dawkach dziennych,
– prowadzenie nadzoru nad gospodarką lekiem i wyrobami medycznymi,
 monitorowanie działań niepożądanych produktów leczniczych,
 monitorowanie na bieżąco wszystkich produktów wstrzymanych i wycofanych 
   z obrotu,
 ciągłe podnoszenie kwalifikacji poprzez uczestnictwo w kursach, zjazdach, 
   konferencjach naukowych.

Wybierz język
Kontrast
Wielkość czcionki