Dostawa spirometru z bodypletyzmografią dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu – 50/20

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18) 443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę spirometru z bodypletyzmografią dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu – 50/20”.

 

Ogłoszenie:

FI-N710011202020061247001
Zmiana ogłoszenia:

Specyfikacja do przetargu:

SIWZ-50.20


Zapytania:

Protesty:

Uwagi:

zestawienie ofert 50.20

kwoty na sfinansowanie zadania 50.20

Załączniki:

załącznik nr 2 do SIWZ – f.cen 50.20

załącznik nr 5 do SIWZ – parametry 50.20

załącznik nr 6 do SIWZ – umowa 50.20


Wyniki:

ocena i wynik 50.20

 

Related Posts

Wybierz język
Kontrast
Wielkość czcionki