Informacja dla studentów, którzy mają zaplanowane praktyki w Szpitalu

Informacja dla studentów, którzy mają zaplanowane praktyki w Szpitalu

 

Publikując poniższy komunikat informujemy, że studenci/słuchacze, którzy mieli wcześniej zaplanowaną praktykę w naszym Szpitalu w pierwszym dniu będą składać specjalne oświadczenie dot. ew. zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Tym samym znosi się dotychczasowy obowiązek wykonania przez każdego studenta/słuchacza badania w kierunku
SARS-CoV-2 przed rozpoczęciem zajęć praktycznych.

Dział Organizacji i Nadzoru

 

Komunikat MOW NFZ

Badania na obecność wirusa SARS-CoV-2 m.in. dla studentów wydziałów medycznych/słuchaczy szkół policealnych, kształcących się w zawodach z branży opieki zdrowotnej

Data wiadomości: 2020-09-17 12:09

Szanowni Państwo,

na polecenie Ministerstwa Zdrowia dotyczące przekazania informacji w sprawie nowych wytycznych dotyczących możliwości przeprowadzenia badań na obecność wirusa SARS-CoV-2 m.in. dla studentów wydziałów medycznych/słuchaczy szkół policealnych, kształcących się w zawodach z branży opieki zdrowotnej, którzy również będą korzystać z zakwaterowania w domach  studenckich/bursach/internatach lub będą kierowani celem odbywania praktyk/staży/zajęć klinicznych do podmiotów leczniczych, Małopolski OW NFZ przekazuje poniższe informacje.

 

W związku z wprowadzeniem przez resort zdrowia wypracowanych przez ekspertów zmian do strategii testowania, testy PCR o charakterze przesiewowym nie będą stanowiły wyznacznika przyjęcia osób do zakwaterowania lub odbywania praktyk zawodowych lub zajęć klinicznych. Tego typu badania o charakterze przesiewowym nie powinny być też finansowane ze środków NFZ.

 

Natomiast jeżeli ww. osoby, będą manifestowały objawy ewentualnego zakażenia wirusem SARS-COV-2 lub będzie istniała uzasadniona obawa kontaktu z osobą chorą, to wówczas postępowanie powinno być zgodne z przyjętą w Polsce procedurą w celu sprawdzenia obecności wirusa SARS CoV-2. W przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-COV-2 student/praktykant/ stażysta powinien wówczas być testowany, tak jak personel medyczny danego podmiotu leczniczego lub jego jednostki organizacyjnej (oddziału/kliniki/pracowni).

 

Z poważaniem

Wydział Świadczeń Zdrowotnych

MOWNFZ ISI

 

Ponieważ sytuacja jest bardzo dynamiczna na bieżąco sprawdzaj w tym miejscu nowe wiadomości dot. zasad odbywania praktyk w naszym Szpitalu!

Related Posts

Wybierz język
Kontrast
Wielkość czcionki