Informacja dla studentów, którzy mają zaplanowane praktyki w Szpitalu

Informacja dla studentów, którzy mają zaplanowane praktyki w Szpitalu

 

Informacja dla studentów, którzy mają zaplanowane praktyki w Szpitalu

 

Mając na względzie realne zagrożenie epidemiczne związane ze zwiększoną zapadalnością na choroby wirusowe, uprzejmie informujemy, że działając zgodnie z wytycznymi wewnątrzszpitalnego Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych, dodatkowym warunkiem przyjęcia studenta na zajęcia praktyczne w naszym Szpitalu jest ujemny wynik badania w kierunku COVID – 19.

Badanie takie należy wykonać w tut Szpitalu – w punkcie badań COVID-19 zlokalizowanym w Oddziale Chorób Zakaźnych (odrębny pawilon) czynnym w dni robocze w godz. 10.00 – 13.00 (wejście: trzecie drzwi balkonowe od strony parku). Na badanie należy się zgłosić 6 dni przed rozpoczęciem praktyki.

Ze względu na konieczność uprzedniego wystawienia skierowania na badanie jw. wszystkich studentów prosimy o telefoniczny/osobisty kontakt (18 44 25 812) z Działem Organizacji i Nadzoru w celu uzupełnienia danych niezbędnych do jego wystawienia i zrealizowania badania (adres, PESEL i kontaktowy nr tel.). Dodatkowe dane można wysłać też mailem na adres: organizacjainadzor@szpitalnowysacz.pl.
W przeciwnym razie badanie nie będzie wykonane a praktyka zostanie odwołana.

Pod wskazane wyżej adresy prosimy również zgłaszać niezwłocznie ewentualną rezygnację z zaplanowanych zajęć praktycznych lub chęć przesunięcia praktyki na dalsze terminy.

Rozwiązanie takie przyjęliśmy w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów oraz w dobrze pojętym interesie samych studentów.

 

Nowy Sącz, dnia 16 czerwca 2020 r.

 

Ponieważ sytuacja jest bardzo dynamiczna na bieżąco sprawdzaj w tym miejscu nowe wiadomości dot. zasad odbywania praktyk w naszym Szpitalu!

Wybierz język
Kontrast
Wielkość czcionki