Day

24 czerwca, 2020
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert- Ambulatorium Ogólne POZ     OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE KONKURSU OFERT na świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane w ramach Ambulatorium Ogólnym POZ   Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej  (t. j. Dz. U....
Read More
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę i montaż tomografu komputerowego min. 24 rzędowego w ramach projektu pn.„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – pakiet medyczny” dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu. Ogłoszenie: ogłoszenie o zamówieniu 24.20 miniportal 24.20 Zmiana ogłoszenia: ogłoszenia o zmianie og....
Read More
Wybierz język
Kontrast
Wielkość czcionki