Day

Czerwiec 17, 2020
Ogłoszenie konkursu ofert na świadczenia zdrowotne OGŁOSZENIE konkursów ofert na świadczenia zdrowotne Na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej  (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.) Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu ul. Młyńska 10 zaprasza...
Read More
Informacja dla studentów, którzy mają zaplanowane praktyki w Szpitalu   Informacja dla studentów, którzy mają zaplanowane praktyki w Szpitalu   Mając na względzie realne zagrożenie epidemiczne związane ze zwiększoną zapadalnością na choroby wirusowe, uprzejmie informujemy, że działając zgodnie z wytycznymi wewnątrzszpitalnego Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych, dodatkowym warunkiem przyjęcia studenta na zajęcia praktyczne w naszym Szpitalu...
Read More
  Informacja dla studentów, którzy mają zaplanowane praktyki w Szpitalu   Mając na względzie realne zagrożenie epidemiczne związane ze zwiększoną zapadalnością na choroby wirusowe, uprzejmie informujemy, że działając zgodnie z wytycznymi wewnątrzszpitalnego Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych, dodatkowym warunkiem przyjęcia studenta na zajęcia praktyczne w naszym Szpitalu jest ujemny wynik badania w kierunku COVID – 19....
Read More
Wybierz język
Kontrast
Wielkość czcionki