Day

Maj 12, 2020
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę odczynników i drobnego sprzętu wraz z dzierżawą urządzeń. Ogłoszenie: ogłoszenie 21-20 Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: specyfikacja 21-20 Zapytania: zapytanie 2 zapytanie 3 zapytanie 4 zapytanie 5 zapytanie 1 zapytanie 6 zapytanie 8 zapytanie 9...
Read More
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18) 443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na usługę opieki serwisowej oraz asysty technicznej systemów użytkowanych w Szpitalu wraz z dostępem do nowej wersji oprogramowania i abonamentem 22/20. Ogłoszenie: FI-N710005122020011322001 Zmiana ogłoszenia: FI-N710005182020031643001 FI-N710005202020050455001 FI-N710005212020044843001 Specyfikacja do przetargu: SIWZ – 22.20 Zapytania: zapytanie nr...
Read More
Wybierz język
Kontrast
Wielkość czcionki